Du er her:

Positive forventninger til sukkerproduktionen 2016/17

Forarbejdningen af roer på Nordic Sugars danske sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing starter den 15. hhv. 22. september.
31.08.2016|RSS|

Alle Nordzucker-koncernens 13 roesukkerfabrikker i Tyskland, Danmark, Finland, Litauen, Polen, Slovakiet og Sverige ligger nu i startblokken til dette års sukkerproduktion. De polske fabrikker er første ude og starter forarbejdningen af roer den 12. september. Fabrikkerne starter successivt derefter indtil den 4. oktober, hvor fabrikken i Säkylä i Finland går i gang. Fabrikken i Nordstemmen, Tyskland, starter sin tyksaftskampagne den 29. august. Totalt set forventer koncernen gode sukkerudbytter pr. hektar.

Klar til kampagne
Millioner tons roer i markerne venter på at blive høstet og forvandlet til vores velkendte, naturligt hvide sukkerkrystaller.

Og fabrikkerne har forberedt sig godt på opgaven, understreger Nordzuckers Chief Operating Officer Axel Aumüller:

- Vi producerer sukker på bæredygtig vis og på et meget højt niveau. Med løbende investeringer – dette år alene 82 millioner euro – arbejder vi på yderligere at mindske energiforbruget. Derudover optimerer vi vores logistik- og lagerfaciliteter.

- For os er det vigtigt at se på hele værdikæden fra mark til slutbruger og sikre, at vi leverer konkurrencedygtigt, lokalt produceret sukker til vores kunder. I år har vi derfor blandt andet investeret 90 millioner kroner i miljø- og energioptimerende tiltag på de danske fabrikker i Nakskov og Nykøbing. For Nakskov betyder det eksempelvis to nye roepulppresser og i Nykøbings tilfælde blandt andet to nye centrifuger. Begge investeringer vil give væsentlige energibesparelser og dermed styrke vores konkurrencedygtighed – også på lang sigt, siger Jesper Thomassen, administrerende direktør i Nordic Sugar A/S.

Gunstige dyrkningsforhold
Efter den midlertidige reduktion i roearealet sidste år med en kortere kampagne som følge, er Nordzucker tilbage til normal kampagnelængde i 2016/17.

- Sukkerroer er og bliver en meget attraktiv afgrøde. I samarbejde med dyrkerne er det vores mål at yderligere højne sukkerudbytterne pr. hektar for på lang sigt at sikre roernes konkurrencedygtighed i et liberaliseret marked. Her er vi på det helt rigtige spor, siger Lars Gorissen, Chief Agricultural Officer, Nordzucker.

Samlet set har vækstbetingelserne været ganske gunstige med solskinsvejr og varme temperaturer gennem hele sommeren. I Danmark var maj måned dog usædvanligt tør, og de tørre forhold fortsatte frem til slutningen af juni. Nedbøren i juni, juli og august var normal, men med store lokale variationer.

Kampagnen i Danmark forventes at slutte i starten af januar.


Yderligere oplysninger:
Jesper Thomassen, administrerende direktør, Nordic Sugar A/S, tlf. +45 3266 2500
Mariann Mellström, pressekoordinator, Nordic Sugar A/S, tlf. +46 709 537124

2016-kampagnen starter som følger på Nordzuckers sukkerfabrikker:

Land Fabrik Kampagnestart
Tyskland Clauen 13. september 2016
  Nordstemmen 14. september 2016
  Schladen 17. september 2016
  Ueltzen 14. september 2016
  Klein Wanzleben 20. september 2016
Danmark Nakskov 15. september 2016
  Nykøbing 22. september 2016
Finland Säkylä 4. oktober 2016
Litauen Kedainiai 15. september 2016
Polen Chelmza 15. september 2016
  Opalenica 12. september 2016
Slovakiet Trencianska Tepla 13. september 2016
Sverige Örtofta 15. september 2016
Tilbage