Du er her:

Ensilering

Ensilering er den mest anvendte metode til at konservere grovfoder. Ensilering kan sker i store plastposer, plansilo, tårnsilo eller markstak. Det er ikke altid at ensileringen går som ønsket. Afgrøden kan være for våd, hvilket giver saftafløb. Der kan være for lidt næring (sukker) i afgrøden til mælkesyrebakteriernes forgæringsprocesser. Afgrøden kan været dårligt pakket, så der findes for meget luft i ensilagen. For at stimulere ensileringen anbefales det at afgrøden pakkes og lukkes korrekt, hvorved luften udelukkes fra ensilagen