Du er her:

Melasse

Roemelasse udvindes i forbindelse med sukkerproduktionen og er et velsmagende og energirigt foderstof, Roemelasse øger dyrets foderoptagelse og giver forudsætninger for en høj og jævn produktion. De letfordøjelige kulhydrater stimulerer mikroorganismerne i vommen hos drøvtyggere. Udover at roemelasse øger ædelysten er roemelasse også særdeles velegnet at blande med andet foder i fuldfoderblandingen.

Melasse anvendt som fodertilskud giver en række fordele, ligesom melasse indeholder en høj koncentration af sukker. (Saccharose)

Melassens høje sukkerindhold, gør melasse til et letomsætteligt foderstof med en høj energikoncentration og en lav fyldefaktor. Faktorer der er vigtige, når man skal sikre dyrene en høj energitilførsel. Endvidere er det velkendt at melasse kan forbedre foderets smag, og dermed øge foderoptagelsen. Udover energiindholdet indgår roemelassens indhold af råprotein med sine aminosyrer og andre kvælstofforbindelser, som et naturligt led i opbygningen af de animalske proteinstoffer, der samtidigt giver en næringsrig fodersammensætning.

Velsmagende foder

Melasse er det foderstof, som har det højeste sukkerindhold, 59% af tørstoffet eller ca. 43% af melassens vådvægt. Dette store indhold af sukker (saccharose), gør melassen ekstra velsmagende. 

Letomsættelig energi

For at vommens mikroorganismer hurtigt og effektivt kan komme i gang efter fodring, kræves umiddelbar tilgang til letomsættelige kulhydrater. Dette gælder specielt når en stor del af foderet udgøres af mere langsomt omsættelige fibre, i form af græsfoder. Derfor har en moderat mængde af melasse sammen med ensilage, vist sig at være meget værdifuldt. Melassen virker som en katalysator, så nedbrydningen af ensilagen kommer i gang, hurtigt og effektivt. 

Forbedrer ædelysten på andre foderstoffer

En højtydende malkeko, har ofte svært ved at æde tilstrækkeligt. Dette gælder specielt, når græsfoderet ikke er af den mest velsmagende slags. En god måde at forebygge energiunderskud på, er at blande melasse i foderet. Sukkerindholdet gør foderet velsmagende og øger dermed foderoptagelsen. Grovfoder, hø, ensilage og halm konsumeres i større udstrækning, når melasse udfodres samtidigt.

Stimulerer vomfloraen

Melasse anvendes ofte som substrat, når man i industrielle processer vil have tilvækst af mikroorganismer , f.eks. til fremstilling af bagegær. Derfor er det ikke så underligt, at melasse også har en stimulerende virkning på vommens mikroorganismer. Disse har siden en evne til at nedbryde tungfordøjelige næringsemner og medvirker til dyrenes næringsstofoptagelse. 

Vigtig komponent ved foderfremstilling

Melasse er et højt værdsat produkt ved fremstilling af kraftfoder i foderindustrien. Melassen anvendes for at få en god pillekvalitet. Også ved fremstilling af f.eks. fuldfoder på bedriften, anvendes gerne melasse, med det formål at få en god struktur i blandingen. Melassen binder ikke alene fine partikler og støv, men også konsistensen af fuldfoderblandingen forbedres og desuden gør melassen blandingen mere velsmagende.