Du er her:

Pulpetter®/Kosetter®

I Danmark produceres 2 slags roepiller, Pulpetter og Kosetter. Pulpetter er uden melasse og Kosetter indeholder 35% melasse. Pulpetter og Kosetter er et fremragende foderstof til såvel malkekvæg som kødkvæg.

Velsmagende foder
Det er velkendt at Pulpetter og Kosetter er yderst velsmagende. Dette gør Pulpetter og Kosetter til en populær komponent i de højtydende malkekvægbesætninger, da det er yderst vigtigt, at køerne vil æde tilstrækkeligt med foder. Fra forskellige sider tilrådes det også, at bruge det kneb at tilbyde Pulpetter eller Kosetter til køer, som af forskellige årsager, har mistet ædelysten. 

Hovedparten af energien kommer fra roefiber

Da hovedparten af energien kommer fra den specielle roefiber, som består af letfordøjelige cellevægs stoffer, kan man betragte Pulpetter og Kosetter, som det perfekte grovfoder i kraftfoderform. Det er lige så let at håndtere som kraftfoder, samtidig med at det har næsten alle grovfoderets fordele. Det omsættes ikke for hurtigt i vommen men giver en balanceret fordøjelse, samtidig med at det er lige så energirigt som meget kraftfoder. Næringsindholdet i især Kosetter er højt, da de indeholder melasse. 

Højt indhold af letfordøjelige fibre og energi

Gennem den unikke kombination af kulhydrater med forskellige nedbrydningshastigheder i Pulpetter og Kosetter, garanteres et stabilt vommiljø, når man anvender disse roepiller. Først frigøres det letfordøjelige pektin (og sukker), derefter forsynes mikroorganismerne med energi fra de egentlige fibre. Da både Pulpetter og Kosetter består af foderpartikler, tilbageholdes disse relativt længe i vommen og giver derfor et godt vommiljø for bakterierne. 

Høj AAT-værdi og en stor negativt PBV-værdi

Den høje AAT-værdi og lave PBV-værdi i Pulpetter og Kosetter gør at roepiller passer ekstra godt i foderplaner med meget letfordøjeligt protein. Det er derfor fordelagtigt at anvende roepiller i kombination med græsfoder, som har et højt indhold af protein. På denne måde kan græsfoderets proteinoverskud udnyttes mere effektivt. Den letfordøjelige energi i Pulpetter og Kosetter udgør det vigtige komplement til proteinoverskuddet i græsfoderet. Kvælstoftabet minimeres, græssets proteinoverskud udnyttes bedre og man kan undgå indkøb af proteinfoder. 

Ingen stivelse

Energien i Pulpetter og Kosetter frigøres i mere passende takt end energien i stivelsen. Det giver en mere stabil pH - værdi i vommen. For højtydende malkekvæg og kødkvæg, som kræver store kraftfoderrationer, er dette specielt vigtigt. Det er dette forhold, som gør at nutidens kraftfoder indeholder væsentligt flere roepiller end tidligere. Det er takket være roefibrenes egenskaber. Det er i denne sammenhæng vigtigt at tænke på, at ikke bare korn, men også majs indeholder store mængder stivelse. Når der er behov for store kraftfoderrationer, er det meget fordelagtigt at erstatte de sidste kilo kraftfoder med Pulpetter eller Kosetter.