Du er her:

Pulpetter® og Kosetter® til malkekvæg

I laktationens begyndelse og under højlaktationen
Pulpetter og Kosetter er det mest balancerede kulhydrat, man kan give en ko. I forbindelsen med kælvning og den  efterfølgende øgning af kraftfoderrationen, er det særdeles vigtigt ikke at øge kraftfoderandelen i form af stivelse for hurtigt. Her passer Pulpetter og Kosetter ekstra godt.

Til forskel fra korn findes der egentlig ingen øvre grænse for hvor stor andel af kraftfoderet, som kan udgøres af Pulpetter eller Kosetter. En normal dosering, som har vist sig at være optimalt, er ca. 30% af kraftfoderrationen.

I midt- og senlaktationen
I denne periode  fodres dyrene med en stor andel grovfoder. Kraftfoder gives sædvanligt i mindre rationer. Hvis man, ved mangel på grovfoder, behøver at give større kraftfoderandele i denne periode af laktationen, passer det godt at give Pulpetter eller Kosetter her. Fibrene i Pulpetter og Kosetter kan i stor udstrækning erstatte fibrene i græsmarken.

Sommerudfodring
Et par kilo Pulpetter eller Kosetter udjævner og giver bedre udnyttelse af forsommerens proteinrige græs. Det store PBV-overskud, som findes i græsset, balanceres på den rigtige måde med Pulpetter og Kosetter. Også i sensommeren, når græsset oftest er blevet groft med lavere næringsindhold og mindre smag, er komplettering med roepiller vigtigt. Pulpetter og Kosetter kompenserer herved græssets mangel på letfordøjelige fibre.

Yderligere information
Når kraftfoderrationen øges før kælvningen, er det tilrådeligt at gøre det med en del i form af Pulpetter eller Kosetter. Dette bør gøres, dels for at øge ædelysten og dels for at tilvænne koen til, hvad som skal udfodres efter kælvningen. Vigtigst er det dog at give køerne en ordentlig grovfoderration.

Anbefalede rationer til malkekvæg

Generelt30% af kraftfoderet
Rationer med stort indhold
af korn og kraftfoder

4 kg Pulpetter el. Kosetter/dag i højlaktationen
3 kg Pulpetter el. Kosetter/dag i midtlaktationen
1-2 kg Pulpetter el. Kosetter/dag i senlaktationen
Fuldfoder2 kg Pulpetter el. Kosetter/ko/dag i fuldfoderblandingen