Du er her:

Sukker som foder

Sukker defineres her som vandopløselig kulhydrat. Det drejer sig først og fremmest om monosakkariderne glukose og fruktose, disakkaridet sakkarose samt lidt længere kæder i form af fruktaner. De frie monosakkarider glukose og fruktose optages direkte af mikroorganismerne i vommen og anvendes som energi. Det er altså de hurtigst omsættelige kulhydrater. De øvrige vandopløselige kulhydrater anses normalt også for at være hurtigt omsættelige, idet de let spaltes til monosakkarider i vommens væskefase.

På grund af sukkerets hurtige omsætning i vommen er det vigtigt at sukkeret udfodres korrekt, så balancen i vommen ikke forstyrres. Det er velkendt at en alt for kraftig forgæring af let fordøjelige kulhydrater kan give den fodringsbetingede lidelse "sur vom". Slutproduktet af bakteriernes omsætning af kulhydrater er forskellige syrer, som sænker vommens pH. For at undgå for kraftigt pH fald i vommen bør den daglige melasse ration tildeles over flere udfodringer.