Du er her:

Cellevægge og sukker

Cellevægsstoffer fra sukkerroer er et værdsat fodermiddel til drøvtyggere. Årsagen er den gavnlige indflydelse som disse cellevægsstoffer har på vomfunktionen, idet de let fordøjelige cellevægge fra sukkerroer udgør et velafbalanceret foder mellem den koncentrerede stivelse i korn og de tungere fordøjelige cellevægge i hjemmeavlet grovfoder.

Kulhydrater
Kulhydrater er den vigtigste organiske komponent på jordkloden. Kulhydrater er også den vigtigste energikilde for vommens mikroorganismer. Strukturen hos forskellige kulhydrater og deres funktion varierer meget lige fra lagringskulhydrater, kendt som sukker, til strukturkulhydrater, som udgør planternes cellevægge.

Sukkerroer tilhører en af planterigets mest effektive energiproducenter. Af en hektar sukkerroer kan der produceres 2,5 ton cellevægge og 7 - 8 ton sukker.