Du er her:

Analyser cellevægsbestanddele

En analysemetoder til beskrivelse af et fodermiddels cellevægsbestanddele er NDF og ADF. Metoden bygger på en skånsom ekstraktion af det opløselige celleindhold og filtrering af den mere tungt opløselige rest, fibrene.

NDF analysen (Neutral Detergent Fiber) angiver indholdet af cellulose + hemicellulose + lignin. Hvorimod den mere letopløselige fraktion, pektin, ikke omfattes af denne analyse. Foderstoffer med et højt indhold af pektin, som f. eks. HP-Pulp, Pulpetter og Kosetter, får dermed et forholdsvis lavt fiberindhold efter NDF-metoden. Disse foderstoffer har altså et totalt højere fiberindhold end hvad den konventionelle analyse NDF angiver.

Dette er specielt vigtigt når disse fodermidler anvendes til grise og drøvtyggere. Hos grise kan omsætningen af pektin bedst sammenlignes med de øvrige cellevægsstoffer (cellulose og hemicellulose). Den afviger altså meget fra omsætningen af sukker og stivelse, som nedbrydes hurtigt i grisenes fordøjelsessystem. Hos drøvtyggere kan omsætningen af pektin bedre sammenlignes med omsætningen af sukker og stivelse, idet pektin nedbrydes meget let og hurtigt i koens vom.

ADF analysen (Acid Detergent Fiber) angiver plantens indhold af cellulose + lignin. Ved subtraktionen NDF - ADF kan man altså beregne indholdet af hemicellulose. - Specielle analysemetoder, som sjældent anvendes i fodersammenhæng, må tilpasses for at bestemme indholdet af pektin. Her kan metoder som er udviklet til at bestemme kostfibre i levnedsmidler anvendes.

Indholdet af cellevægsstoffer kan også findes ved beregning forudsat man kender indholdet af fedtsyrer, protein, stivelse, sukker, træstof samt organisk restfraktion: CELLEINDHOLDSSTOFFER = fedtsyrer + protein + stivelse + sukker. CELLEVÆGSSTOFFER = træstof + organisk restfraktion. Beregnes indholdet af cellevægge på denne måde medregnes pektin til cellevægsstoffer.