Du er her:

Sukker som foder

Sukker er et kulhydrat. Til forskel fra de strukturelle kulhydrater, som består af lange kæder af polysakkarider, er sukkerarterne korte monosakkarider, disakkarider eller lidt længere oligosakkarider. Sukkerarterne er såkaldt lagringskulhydrat og findes inde i plantecellerne. Disse kulhydrater er let opløselige og hurtigt tilgængelig for omsætning i dyrets mave. Den dominerende sukkerart i produkter fra sukkerroer er disakkaridet sakkarose. Sakkarose består af et glukose- og et fruktosemolekyle.

Sukker i foderstoffer forekommer først og fremmest i melasse. Andre kilder til sukker i fodermidler er fodersukkerroer, græs og hø, som kan indeholde over 10 % sukker. Selv gulerødder er en rodfrugt med et højt indhold af sukker. Ud over roemelasse findes der rørmelasse. Den største forskel på de to typer melasse er at roemelasse udover sukker også har et relativt højt proteinindhold, medens rørmelasses proteinindhold er betydeligt lavere.