Du er her:

Et naturligt partnerskab

Når Nordic Sugars produktion af roesukker i Norden og Baltikum i dag kan markere sig på europæisk topplan, så skyldes det i høj grad de tætte relationer, som vi og sukkerroedyrkerne i vores region har opbygget gennem mere end 100 år.

Sammen har vi løbende arbejdet for at sikre en rentabel og bæredygtig roe- og sukkerproduktion med det fælles mål at kunne levere konkurrencedygtigt sukker til kunderne. Ved konstant at udvikle kæden fra roefrø til sukkerprodukt har vi opnået en effektivitet og bæredygtighed, der matcher de højeste standarder i branchen.

Fælles udbytte
Et højt sukkerudbytte fra roerne og kvalitet er afgørende for økonomien både hos dyrkerne og hos os. Omkostningerne pr. ton sukker falder, jo større udbyttet er. I kraft af vores fælles indsats er sukkerudbytterne pr. hektar støt stigende i alle dyrkningsområder i vores region. Fra Nordic Sugars side understøtter vi den udvikling ved at investere i forskning og rådgivning om dyrkningsmetoder, -teknologi og –planlægning. Roedyrkerne sikrer fremgang ved at specialisere sig i afgrøden, øge roearealet og investere langsigtet.

Vi har som fælles mål at øge sukkerudbytterne med yderligere 1 ton per hektar. Det fælles fokus gavner dyrkernes indtjening og fremtidssikrer Nordic Sugars forsyningskæde.

Nordic Sugar samarbejder med ca. 4.500 roedyrkere i Danmark, Sverige, Finland og Litauen, og vi er i tæt kontakt med alle.

Besøg vores web site for dem, der arbejder professionelt med sukkerroedyrkning:

www.sukkerroer.nu.

Vil du vide mere om roedyrkning i vores region, læs her. 

 

 

WEBSIDER FOR ROEDYRKERE