Du er her:

Nordzucker åbner for økologisk sukkerproduktion

Stor interesse for økologisk sukkerroedyrkning blandt de danske roedyrkere forbereder vejen for, at de første økologiske roesukkervolumer kan nå markederne allerede i løbet af 2017/18.


Efterspørgslen efter økologisk sukker fra lokalt dyrkede sukkerroer er steget betydeligt de seneste år. Nordzucker har fulgt udviklingen med stor interesse og åbner nu, på baggrund af den positive respons fra roedyrkerne, for økologisk sukkerproduktion i koncernen. Netop nu pågår kontrakttegning med en række økologiske dyrkere i Danmark og Tyskland om påbegyndelse af dyrkning allerede i løbet af 2017.

Claus Nørgaard, ansvarlig for kontraktforhandlinger i Danmark, Sverige og Litauen:
- Det er glædeligt, at interessen blandt de økologiske dyrkere er så stor. Sukkerroer er, ligesom i den konventionelle dyrkning, et attraktivt alternativ, hvis man sammenligner med alternative afgrøder, og vi er overbeviste om, at interessen og derfor også mængderne vil stige efterhånden.
- Vi er faktisk allerede også i dialog med dyrkere, som overvejer at omlægge sine bedrifter til økologisk dyrkning, og som med vores tilbud nu ser muligheder for at få sukkerroer ind i sit sædskifte. Det er dog i et mere langsigtet perspektiv. Omlægning til økologisk produktion er en stor og omfattende beslutning, som tager tid. 

Økologisk roedyrkning i Norden er ikke noget nyt
Økologisk sukkerproduktion er ikke nyt for de nordiske roedyrkere. Danske og svenske dyrkere leverede økologiske roer til den svenske sukkerfabrik i Köpingebro i 1990’erne frem til starten af nullerne. Nordic Sugar var dog lidt tidligt ude, og produktionen ophørte efter nogle år.
I dag er situationen en anden, og interessen for især lokalt dyrkede økologiske produkter vokser stadig. En udvikling, som Nordzucker byder velkommen, og forventer således at de første volumener af lokalt dyrket økologisk sukker når markederne allerede i løbet af 2017/18.