Du er her:

Vores etiske regler

Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når vi for eksempel står over for et dilemma, rummer vores etiske regler en mere specifik vejledning på en række områder.

Speak Up-system: Tips om uetisk adfærd

For Nordzucker har det højeste prioritet at agere med integritet og respekt for lovgivning og miljø. Som en europæisk virksomhed med mere end 3.200 medarbejdere tager vi vores virksomhedsværdier – ansvarlighed, engagement, mod og værdsættelse – meget alvorligt.


Derfor vil vi gerne opfordre alle medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter til at hjælpe os med at opdage upassende adfærd eller ulovlig forretningspraksis. Det indbefatter især områder som:

  • Korruption og bestikkelse
  • Økonomisk kriminalitet (f.eks. bedrageri og tyveri)
  • Overtrædelser af bestemmelser vedrørende miljø, produktsikkerhed eller arbejdsmiljø
  • Handlinger, der kan medføre et forkert eller falsk resultat i regnskabsaflæggelsen og revisionen
  • Sexchikane
  • Overtrædelse af konkurrence- eller databeskyttelsesloven
  • Brud på Nordzuckers etiske regelsæt

Du kan informere os – åbent eller anonymt, som du ønsker - via vores rapporteringssystem (BKMS® system). Anmeldelser, der indsendes via systemet, behandles strengt fortroligt.

Hjælp os med at opdage upassende adfærd eller ulovlig forretningspraksis!!
Klik her»