Du er her:

Vores værdier

Ansvarlighed

Vi vil levere bæredygtige resultater. Vi tager ansvar for vores handlinger og for, hvordan de påvirker mennesker og miljø omkring os. Vi tager hver især ansvar for vores andel af virksomhedens succes.

 

Engagement

Vi er drevet af entusiasme og en lyst og vilje til at yde en ekstra indsats. Vi vil være de bedste til det, vi gør.
Samarbejde er en naturlig del af vores arbejdsmåde.

 

Mod

Mod hjælper os til at være nytænkende, til at træffe de beslutninger og gennemføre de forandringer, der skal få os fremad. For at sikre fremskridt accepterer vi vores fejltagelser og lærer af dem.

 

Værdsættelse

En positiv indstilling og gensidig respekt er karakteristisk for, hvordan vi omgås hinanden og vores omverden. Vi tror på, at en åben og ærlig dialog vil gøre os endnu bedre.