Du er her:

Ambitiøse klimamål sætter kursen for fremtiden

Energiforbrug og CO2-udslip ned med 10 procent frem til 2020
01.07.2016|RSS|

Nordzuckerkoncernen har lagt en ny ambitiøs klimakurs med det mål at reducere energiforbrug og CO2-udslip frem til 2020 med 10 procent  pr. ton sukker sammenlignet med 2014. I forhold til 1990 som basisår betyder det en reduktion af energiforbruget med 50% og af CO2-udslippet med 68%. De nye mål erstatter koncernens tidligere 2020-mål, der indebar en reduktion på henholdsvis 45% og 65% sammenlignet med 1990.

Opnås med løbende forbedringer og investeringer
Med de nye mål skruer Nordzucker altså yderligere op for klimaambitionerne. Konkret betyder det, at energiforbruget pr. ton sukker skal reduceres med yderligere én procent pr. år. Dette skal opnås dels ved hjælp af løbende forbedringer på fabrikkerne, dels gennem investeringer i blandt andet nye pulppresser på fabrikkerne i Kedainiai, Litauen (2016), og Nakskov (2017) og et biogasanlæg i Polen (2016).

Da energiforbruget i høj grad reduceres parallelt med CO2-udslippet, kan man dermed opnå store resultater på begge områder. Axel Aumüller, Chief Operating Officer, ser positivt på den udfordring, der venter: ”Vi leverer hermed vores bidrag til den globale klimaindsats og til realiseringen af EU’s klimamål. Og vi er overbeviste om, at ethvert økonomisk og organisatorisk tiltag på bæredygtighedsområdet vil styrke vores konkurrencedygtighed. Vores ambitioner inden for bæredygtighed vil også profitere af 20.20.20-initiativet, og derigennem bliver vi alt i alt mere effektive.

Tilbage