Du er her:

2019/20-kampagnen er klar til start

Nordzucker forventer et høstudbytte på niveau med sidste år, dog med store regionale forskelle. Produktionen i Nakskov og Nykøbing starter den 1. oktober.
12.09.2019|RSS|

Koncernens sukkerproduktion starter på Nordzuckers fabrik i Chełmża i Polen den 12. september. Fabrikkerne i de øvrige lande starter deres produktion i de efterfølgende dage, og den 8. oktober vil oparbejdningen være i gang på alle fabrikker i koncernen. Produktionen af tyksaft startede den 9. september på fabrikken i Nordstemmen. Kampagnen slutter i januar 2019.

Gode startbetingelser
Den generelt tidlige udsåning i starten af april gav roerne gode start- og vækstbetingelser i Danmark og i de fleste af koncernens øvrige lande. Ligesom sidste år var der i enkelte regioner for lidt regn i sommerens vækstperiode. Især store dele af dyrkningsområderne i Tyskland og Polen var ramt af manglende regn. Derimod udviklede sukkerroerne sig godt i Danmark, Sverige, Finland og Slovakiet. Prøveoptagninger i landene har påvist store regionale forskelle med hensyn til forventet udbytte.

Nordzuckers Chief Executive Officer Lars Gorissen siger: ”Der har været tilstrækkelig nedbør i nogle områder i år, mens vi i andre regioner forventer et markant mindre udbytte. For koncernen som helhed forventer vi et gennemsnitligt udbytte på sidste års niveau.” 

Med baggrund i den aktuelle politiske debat omkring de fremtidige rammer for landbrugs- og fødevaresektoren tilføjer han: ”Dyrkning af sukkerroer er ikke kun attraktivt for de fleste af vores roedyrkere. Det er også et aktivt bidrag til mangfoldigheden i vekseldriften i landbruget. Desuden bidrager vores sukkerproduktion både direkte og indirekte til arbejdspladser og værdiskabelse i landdistrikterne.”

Også i år oparbejdes økologisk dyrkede roer til økologisk sukker. For at øge den økologiske produktion yderligere indgik Nordzucker sidste år nye kontrakter med dyrkere i Tyskland, Danmark, Sverige og Litauen. Det økologiske sukker produceres på fabrikkerne i Schladen i Tyskland, Kedainiai i Litauen og i Nykøbing.

Kampagnen slutter i januar
Efter sidste års tørre dyrkningsforhold ser Nordic Sugar A/S’ administrerende direktør Jesper Thomassen nu frem til en kampagne med roer, der er vokset under stort set optimale forhold. ”De danske roemarker bugner af grønt, og fabrikkerne i Nykøbing og Nakskov er godt rustet til at modtage dette års gode roehøst. I Danmark har vi imidlertid brug for endnu flere roer for at sikre, at vi udnytter kapaciteten fuldt ud på vores fabrikker. Derfor har vi i tæt samarbejde med vores roedyrkere stort fokus på at opnå større roearealer for 2020 og frem.”

Koncernens øvrige fabrikker er også godt rustet til sukkerkampagnen, der kører frem til januar. Nordzuckers Chief Operating Officer Axel Aumüller siger: ”Med vores investeringer inden for lager og logistik har vi blikket fokuseret på markedet og vores kunders kvalitetskrav.” Et andet fokus inden for produktion ligger på at optimere fabrikkernes energibalance. ”Også i økonomisk udfordrende tider har vi fokus på energieffektivitet og på at reducere vores udslip. Vi arbejder fortsat mod vores mål om at sænke CO2-udslippet i produktionen og på lang sigt kunne klare os uden fossil energi.” 

Yderligere oplysninger:

Jesper Thomassen, administrerende direktør, Nordic Sugar A/S, tlf. +45 3266 2500
Mariann Mellström, pressekoordinator, Nordic Sugar A/S, tlf. +46 709 537124

Her en oversigt over startdatoerne i 2019/20-kampagnen for alle Nordzucker-fabrikker:

Country Factory Start of campaign
Germany Clauen 17 September
  Klein Wanzleben 26 September
  Nordstemmen 13 September
  Schladen 14 September (organic beet)
  Ueltzen 19 September
Denmark Nakskov 1 October
  Nykøbing 1 October (organic beet)
Sweden Örtofta 26 September
Finland Säkylä 8 October
Lithuania Kėdainiai 1 October (organic beet)
Poland Chełmża 12 September
  Opalenica 25 September
Slovakia Trenčianska Teplá 17 September
Tilbage