Du er her:

Nordzucker afslutter kampagnen 2016/17

Et højt sukkerudbytte pr. hektar afspejler et godt dyrkerår på tværs af koncernen.
04.01.2017|RSS|

Nordzucker-koncernen har stort set afsluttet roekampagnen 2016/17, og sukkerudbyttet pr. hektar ligger over gennemsnittet. Vores 13 fabrikker arbejdede i gennemsnit 104 dage – og dermed længere end året før.

I alt har Nordzuckers fabrikker forarbejdet ca. 15 millioner tons roer mod 12,5 millioner sidste år. De fleste fabrikker har i løbet af de seneste dage afsluttet kampagnen, og i de kommende dage følger fabrikkerne i Uelzen (Tyskland), Örtofta (Sverige) og Opalenica (Polen). På den slovakiske fabrik i Trenčianska Teplá vil kampagnen vare frem til den 22. januar 2017 som følge af en rekordhøst.

”Alt i alt har vi i år kørt en stabil kampagne på vores fabrikker. Det var kun i begyndelsen, at vi på nogle fabrikker måtte håndtere en stor andel af ukrudt”, siger Axel Aumüller, Chief Operating Officer. ”Det er især et resultat af løbende investeringer i vores anlæg samt målrettet og veltilrettelagt vedligeholdelse. Det er alt sammen nødvendigt, hvis vi også i fremtiden skal kunne producere konkurrencedygtigt og i overensstemmelse med markedets behov”, siger Axel Aumüller med henvisning til 2017, der på grund af sukkerkvoternes ophør og afskeden med minimumspriserne på roer i EU vil blive et vendepunkt.

Årets sukkerudbytte pr. hektar ligger i alle lande over gennemsnittet for de senere år. Nogle steder opnåede man helt fremragende resultater – ikke mindst i Slovakiet.

”Vi har overvejende haft gode vejrforhold og dermed gode vækstbetingelser for roerne. Men det fremragende resultat skyldes også vores tætte kontakt med og rådgivning til landmændene”, siger Lars Gorissen, Chief Agricultural Officer. Han understreger, at ”vi er på rette kurs, og vi vil øge høstudbyttet yderligere – roen vil også fremover være en konkurrencedygtig afgrøde.”

Her en oversigt over resultaterne i de enkelte lande:

Tyskland
Efter gennemsnitligt 103 kampagnedage kan de fem tyske fabrikker se tilbage på en meget vellykket kampagne. Med ca. 13,5 tons sukker pr. hektar (sidste år 13,0) ligger udbyttet – med betydelige regionale forskelle og enkelte topperformere – over gennemsnittet for de senere år. En ekstremt tør september og en solfattig oktober stod i vejen for endnu bedre resultater, men den gode roekvalitet sikrede helt frem til den sidste dag en stabil forarbejdning på fabrikkerne.

Danmark
De to fabrikker i hhv. Nakskov og Nykøbing arbejdede på stabilt niveau i gennemsnitligt 101 dage frem til årsskiftet og leverede roeudbytter over gennemsnittet. Med 13,1 tons pr. hektar ligger sukkerudbyttet på niveau med forrige år. Roerne blev udsået under de bedste betingelser i foråret, men den ret tørre sommer gav vanskelige høstbetingelser i begyndelsen af kampagnen.

Sverige
Kampagnen på fabrikken i Örtofta har i år varet omkring 116 dage og afsluttes sandsynligvis den 9. januar. Med et sukkerudbytte på 11,4 tons pr. hektar (mod 10,8 sidste år) ligger resultaterne lidt over det femårige gennemsnit. Efter udsåningen i marts/april kom der gode vækstbetingelser for roerne, også selvom sommeren blev relativt tør. At frosten kom tidligt, i starten af november, gav dog i nogle regioner vanskelige høstforhold og visse udfordringer mod slutningen af kampagnen.

Finland
Som den første fabrik i koncernen afsluttede Säkylä i Finland allerede kampagnen i november. Med et sukkerudbytte på 6,7 tons pr. hektar (mod 5,3 sidste år) blev det et ganske gennemsnitligt resultat. Gode vejrforhold sikrede roernes vækst; i det tidlige efterår satte en tørke ind. Forarbejdningen forløb stort set gnidningsfrit og varede 57 dage.

Litauen
Fabrikken i Kedainiai i Litauen arbejdede på højt niveau og stort set uden forstyrrelser gennem 106 kampagnedage frem til den 30. december. Trods en let forsinket udsåning og et temmelig omskifteligt forår sikrede de gode vækstbetingelser herefter et sukkerudbytte over gennemsnittet – 11,6 tons pr. hektar mod sidste års 9,6.

Polen
I år var vejret i Polen meget fordelagtigt for roernes vækst. Efter to meget tørre år kom der denne gang rigelige mængder nedbør, hvilket sikrede et godt udbytte. Resultatet på 12,8 tons sukkerudbytte pr. hektar ligger langt over sidste års niveau på 10,0. Kampagnen varede i gennemsnit 104 dage og afsluttes i Opalencia den 4. januar.

Slovakiet
130 dages forarbejdning vil være gået, når fabrikken i Trenčianska Teplá formentlig afslutter sin kampagne den 22. januar. Dermed afrundes et ekstraordinært år i Slovakiet med et meget stort udbytte. Sukkerudbyttet pr. hektar ligger i år på 12,9 tons (mod 9,9 sidste år). I modsætning til de forrige år kom der rigeligt med nedbør, ikke mindst i sommer, og dermed fik roerne optimale vækstbetingelser.

Tilbage