Du er her:

Sikker og effektiv roedyrkning

Sukkerroer er hovedråvaren i Nordzuckers sukkerproduktion. Vores 13 sukkerfabrikker oparbejder hvert år over 18 millioner tons roer. De danner grundlaget for det brede sortiment af sukkerprodukter, som vi tilbyder kunderne på vores markeder.

Vores fokus på bæredygtighed er lige så centralt for os, når det gælder dyrkningen af sukkerroer som i produktionen på vores sukkerfabrikker. Derfor har vi også et tæt samarbejde med roedyrkerne om at sikre høje standarder for effektivitet, sikkerhed, kvalitet og miljøhensyn. 

Dialog og rådgivning

Et centralt redskab i vores samarbejde med roedyrkerne er vores ”Principper for roedyrkning”. De kombinerer råd om dyrkning med de krav, vi stiller til vores leverandører på områder som gødning og plantebeskyttelse, og som giver garanti for, at roedyrkningen er sikker og bæredygtig. Retningslinjerne suppleres med en alsidig rådgivningsservice, som stilles til rådighed via vores hjemmesider, nyhedsbreve og vores team af roekonsulenter.

Vi foretager hvert år stikprøvekontroller hos roedyrkerne i alle vores produktionslande for at sikre, at dyrkningen opfylder vores krav. 

Sundt samarbejde

Effektivitet og sikkerhed understøttes af, at det langt overvejende er de samme erfarne og kompetente roedyrkere, der leverer roer til os år efter år, idet roedyrkning kræver specialisering og velegnede jorde. Dyrkningen er således koncentreret på de mest frugtbare marker nær sukkerfabrikkerne.

For at sikre sporbarhed og kvalitet sker alt indkøb af roefrø gennem Nordzucker. Systemet for roebetalinger rummer også incitamenter, der bidrager til en effektiv dyrkning og god kvalitet, ligesom vi og roedyrkerne arbejder tæt sammen om at sikre en smidig roeforsyning til fabrikkerne i kampagnen.

Vidste du at:

Ca. 13.000 roedyrkere leverer sukkerroer til Nordzuckers fabrikker

Nordzucker har sukkerfabrikker i Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Tyskland, Polen og Slovakiet

Vi producerer tæt på 10.000 tons sukker hver dag i kampagnen