Du er her:

Bekæmpelse af plantesygdomme

 Ukrudt, insekter og plantesygdomme, der ikke kontrolleres, reducerer udbyttet og forringer kvaliteten. I et godt dyrkningssystem udføres en stor del af kontrollen med ikke-kemiske metoder. Ukrudt holdes nede ved hjælp af vekseldrift og bearbejdning af jorden, og insekter og plantesygdomme begrænses f.eks. af naturlige fjender som mariehøner og af vekselbrug og modstandsdygtige sorter. Nordzucker stiller krav, om at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler mindskes til et minimum under principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), og at der kun anvendes midler godkendt af EU og det land, hvor dyrkningen finder sted. Roedyrkerne er uddannet i korrekt håndtering af midlerne.