Du er her:

Kan man få diabetes af at spise sukker?

Type 2-diabetes er en livsstilssygdom, der særligt er relateret til overvægt, fysisk inaktivitet og genetiske forhold. Der er ikke påvist en direkte årsagssammenhæng mellem sukkerindtag og diabetes.

Mange tror, at sukker giver diabetes, fordi diabetes også kaldes for sukkersyge. Det kaldes sukkersyge, fordi sygdommen viser sig ved et forhøjet sukkerindhold i blodet. Men det er ikke påvist, at sukker i sig selv kan være årsag til diabetes. Ligesom fedt, protein og andre kulhydrater giver sukker energi. Hvis man indtager mere energi, end kroppen bruger, vil man på sigt udvikle overvægt, som giver øget risiko for at udvikle type 2-diabetes (også kaldet aldersdiabetes) selv om flere og flere yngre også får type 2-diabetes i dag.

Type 2-diabetes er en livsstilssygdom. Det betyder, at udviklingen af sygdommen er tæt knyttet til den enkeltes livsstil som helhed. De største risikofaktorer for at udvikle type 2-diabetes er overvægt, for lidt motion, genetisk disposition og alder. Type 2-diabetes udvikles over tid, når kroppen ikke længere kan producere nok insulin og/eller har nedsat evne til at reagere på insulin. Type 1-diabetes opstår, når kroppen har mistet evnen til at producere insulin, og er således ikke betinget af livsstil.

Tidligere troede man, at diabetikere ikke kunne tåle den mindste smule sukker. I dag ved man, at personer med velreguleret diabetes kan indtage op til 50 g tilsat sukker om dagen fordelt på dagens måltider. Ligesom anbefalingen for resten af befolkningen bør mængden af tilsat sukker højst udgøre 10 % af det daglige energiindtag. En individuel kostrådgivning bør dog altid gives af den behandlende læge eller diætist.

Knap 290.000 danskere har type 2-diabetes (inkl. diabetes 1½). Man antager, at yderligere 200.000 har sygdommen uden at vide det. Derudover skønnes det, at ca. 750.000 har forstadier til type 2-diabetes (prædiabetes). 30-40% af prædiabetikere udvikler type 2-diabetes inden for 3.5 år.

Kilde: Det Nationale Diabetesregister og Diabetesforeningen.