Du er her:

Sukkerets funktionelle egenskaber

Sukker findes i dag i mange forskellige varianter og kan derfor bruges i mange forskellige levnedsmidler. Sukker har en række unikke egenskaber, som hver for sig eller i kombination gør det til en vigtig ingrediens i moderne levnedsmiddelproduktion.

Uden sukker ville marmeladen hurtigt mugne, isen ville krystallisere, og brødet ville blive tørt og kedeligt. Også smagen ville være skuffende, uden sukkerets evne til at afrunde og fremhæve de naturlige smagskomponenter. I næsten alle former for levnedsmiddelprodukter, faste som flydende, har sukker en eller flere unikke kvalitetsfremmende egenskaber.

 • Sødme
  Sødme
  Sukkerets primære funktion i levnedsmidler er at tilføre sødme og energi.
 • Smag og aroma
  Smag og aroma
  En vigtig egenskab ved sukker er, at det kan forstærke smag og aroma både over og under tærskelværdien for sødme.
 • Volumen
  Volumen
  Sukker kan påvirke levnedsmidlers vægt og volumen. Drikkevarers volumen påvirkes dog kun ubetydeligt af sukker. I bageriprodukter kan volumen påvirkes på forskellige måder.
 • Tekstur
  Tekstur
  Tekstur er et udtryk for konsistens og mundfor-nemmelse. Sukker påvirker teksturen af mange levnedsmidler og giver eksempelvis volumen og konsistens i produkter som brød og syltetøj.
 • Holdbarhed
  Holdbarhed
  Sukkerets konserverende egenskaber udnyttes bl.a. i syltetøj, marmelade, saft og lage
 • Fermentering
  Fermentering
  Fermentering er længe blevet brugt til at fremstille eller konservere levnedsmidler. Ved fermentering anvendes ofte almindelige gærsvampe samt kulhydrater, f.eks. sukker, som energikilde
 • Sænkning af frysepunktet
  Sænkning af frysepunktet
  Sukker har betydning for levnedsmidlers frysepunkt. Jo højere sukkerkoncentration, desto lavere frysepunkt. Sænkning af frysepunktet er en vigtig egenskab i is og frosne desserter
 • Farve
  Farve
  Sukker kan bidrage til at give mange levnedsmidler en appetitlig farve. Det kan ske via karamellisering eller via Maillardreaktionen, eller fordi sukker er med til at bevare farven
 • Fugtighedsbevarende
  Fugtighedsbevarende
  Sukker binder vand, så reaktioner, der kræver vand, forsinkes, hvis der er sukker til stede. Brøds spisekvalitet forlænges, fordi sukkeret bevirker, at vandet bindes længere i brød

Functional properties of sugar by application